Novorozenecký screening

01.08.2018 10:02

Zpracovala MUDr. Marcela Peremská, aktualizováno 7/2018

CO JE TO SCREENING?

Screening je vyšetřování předem definované skupiny lidí (v tomto případě všech novorozenců) za účelem vyhledávání chorob v jejich časných stádiích, kdy ještě nejsou přítomny žádné potíže či příznaky.

Cílem screeningu je brzké rozeznání nemoci, aby se pacientovi dostalo včasné léčby a to ještě před klinickou manifestací choroby. Potenciálními nežádoucími účinky jsou však falešný pocit bezpečí či naopak stres z falešně pozitivního výsledku.

 
 
 
 

 

Kontakt

DitKa Poustecká 777 133 993 dita.poustecka@seznam.cz